Centrum Pomocy

Ekspresowa Instalacja w Windows 7

Wykonaj następujące czynności (pozwoli nam to sprawnie zreailzować instalację):

  1. Pobierz i zapisz na dysku: Simply Sign Desktop (Windows 7)
  2. Pobierz i zapisz na dysku: ProCertum Card Manager
  3. Pobierz i zapisz na dysku: Instalacja Java
  4. Pobierz oprogramowanie Team Viewer QS klikając na link: Team Viewer QS
  5. Przygotuj kartkę i długopis
  6. Przygotuj i zapisz na pulpicie dowolni plik w formacie PDF
  7. Upewnij się, że posiadasz aktualną wersję Adobe Acrobat Reader DCPobranie Adobe Acrobat Reader DC
  8. Uruchom pobrany plik Team Viewer QS
  9. Zatwierdź połączenie
  10. Od tej pory resztą zajmiemy sie my !

UWAGA: w przypadku instalacji mobilnego podpisu elektronicznego SimplySign prosimy pominąć punkt (2)