Centrum Pomocy

Ekspresowa Instalacja w Windows 10

Wykonaj następujące czynności (pozwoli nam to sprawnie zreailzować instalację):

  1. Pobierz i zapisz na dysku: Simply Sign Desktop (Windows 10)
  2. Pobierz i zapisz na dysku: ProCertum Card Manager
  3. Pobierz i zapisz na dysku: Instalacja Java
  4. Pobierz oprogramowanie Team Viewer QS klikając na link: Team Viewer QS
  5. Przygotuj kartkę i długopis
  6. Przygotuj i zapisz na pulpicie dowolni plik w formacie PDF
  7. Upewnij się, że posiadasz aktualną wersję Adobe Acrobat Reader DC : Pobranie Adobe Acrobat Reader DC
  8. Uruchom pobrany plik Team Viewer QS
  9. Zatwierdź połączenie
  10. Od tej pory resztą zajmiemy sie my !

UWAGA: w przypadku instalacji mobilnego podpisu elektronicznego SimplySign prosimy pominąć punkt (2)